Go to Top

FRISKARE FÖRETAG

Friskare personal, ökad produktivitet, högre vinst!

Den största ekonomiska vinsten ett företag kan göra är att ha en frisk och fullt produktiv personal. Sjukskrivningar kostar mycket och går det ännu längre som till rehabilitering så hamnar kostnaden oftast över halvmiljonen. Varför slänga bort kapitalet när det går att förhindra?

Vi pratar sällan om kondition när det gäller företagshälsa eller personalhälsa, vilket är förvånande. Kondition är detsamma som syreupptagning och är avgörande för hur mycket vi orkar prestera. Även om du inte kroppsarbetar så går det åt en viss mängd syre för att du ska kunna vara produktiv och fungera både på arbetet, med familjen, fritiden osv. Dålig kondition i kombination med tex stress, dåliga matvanor, dåliga relationer påverkar effektiviteten avsevärt, vilket kan bli kostsamt för företaget.

Ett bra sätt att ”mäta tempen” på ett företag är att göra en hälsorevision. Syftet med en hälsorevision är att visa vilka hälsoeffekter arbetsgivaren får för satsade resurser och dessutom ge inspiration och ideér till ett strukturerat hälsoarbete. Arbetet sker i tre steg:

Nuläge – Intervention – Uppföljning